• Telefon

  +90 538 090 87 65 +90 312 284 02 04
 • E-posta

  tulinklinik@gmail.com
 • Adres

  Neorama İş Merkezi, Yaşam Caddesi, Adalet Sok. 13/A, Kat: 10, Daire No: 49, Sögütözü/Ankara
Doğumsal benler ve önemi
Bebek doğduğunda var olan veya 2 yaşına kadar ortaya çıkan, zamanla değişim gösterebilen kahverengi benlere verilen isimdir.

Doğumsal Ben nedir?

Bebek doğduğunda var olan veya 2 yaşına kadar ortaya çıkan, bebek büyüdükçe onunla orantılı olarak büyüyen ve zaman içinde görünüm, renk değişimleri gösterebilen kahverengi benlere verilen isimdir.

Doğumsal benler büyüklüklerine göre 4 gruba ayrılır;

 1. Küçük (1.5 cm >)
 2. Orta (1.5-20 cm)
 3. Büyük (20-40 cm)
 4. Dev (40 cm <)

 

Doğumsal benlerin görünümü nasıldır?

Küçük ve orta çaplı doğumsal benler genellikle keskin sınırlı, düz yüzeyli, açık ya da koyu kahverengi lekeler şeklinde, kimi zaman da üzeri pütürlü kahverengi kabartılar olarak ortaya çıkar. Üzerlerindeki renklerde farklılıklar (kahverengi tonları, siyah, gri) olabilir ve yüzeylerinde etraf deriden daha yoğun ve belirgin kıllar bulunabilir. Zaman içinde yüzeyde pütürlenme ya da mevcut kabartılarda belirginleşme ve kıllarda kalınlaşma görülebilir.

Büyük çaplı doğumsal benler, kahverengi ya da siyah renkli deriden kabarık plaklar şeklindedir, sıklıkla üzerlerinde “kaldırım taşı” benzeri kaba pütürler ve sert kıllar bulunur. Genellikle, açık-koyu kahve, siyah, gri gibi farklı renkler içerir.

Doğumsal benler tehlikeli midir?

Doğumsal benlerin üzerinde nadir de olsa “melanom” adı verilen ben kanseri gelişebilir. Küçük ve orta boydaki benler için bu risk çok düşüktür ve genellikle melanom ergenlik çağından sonra görülür. Büyük ve dev doğumsal benler için ise risk % 4.5-10’dur ve melanom ergenlik öncesi görülebilir.

 DEV doğumsal ben nedir?

Bebek doğduğunda var olan ve büyüklüğü 40 cm.den büyük olan bu benler, 500 000 doğumda bir görülür. Sırt gibi vücudun geniş bir yerinde yerleşir ve derinin büyük bir kısmını kaplar. Kahverengi ve siyah renkli, küçük/büyük kabartılar ve sert kıllar içerir. Etrafında çok sayıda küçük çaplı benler (satelit benler) bulunabilir.

Dev doğumsal benin önemi nedir?

 1. Üzerinde “melanom” adı verilen ben kanserinin yaşam boyu gelişme riski %10-15’dir. Melanom gelişimi sıklıkla (%70) 10 yaş altında (en sık 3-5 y arası) görülür. Melanomların % 30’u normal görünümlü deri üzerinde gelişir.
 2. Baş, boyun ve sırtta yerleşen dev doğumsal benlerin varlığında “nörokütanözmelanozis” adı verilen ve beynin de etkilendiği hastalık görülebilir. Kafa içi basınçta artmaya ikincil olarak bebekte sürekli bir uyuklama hali, huzursuzluk, tekrarlayan kusmalar ve epilepsi nöbetleri görülebilir. Bu durumda pediatrik nöroloji doktoru tarafından muayene edilip, gerekli görülen durumlarda MR tetkiki yapılmalıdır.

 

Doğumsal benler nasıl takip edilmelidir?

Doğumsal benlerin takibi hastadan hastaya farklılık gösterir. Benin yerleşim yeri, büyüklüğü, kozmetik ve psikososyal açıdan yarattığı olumsuz etkileri göz önüne alınmalıdır. Küçük boyutlu ve düzgün yüzeyli, vücudun kolayca izlenebilecek bir alanına yerleşmiş olanlar düzenli aralıklarla (6 ay-1 yıl gibi) dermatologlar tarafından takip edilebilir. Takip, derinin üst tabakalarını incelemeyi sağlayan dermoskop adı verilen bir cihazla yapılır. Böylece bende potansiyel olarak oluşabilecek kanser gelişimi açısından meydana gelebilecek değişiklikler erken dönemde saptanabilir. Saçlı deri gibi takibi zor olan bölgelerdeki benler ise, gerekirse hemen cerrahi olarak çıkartılabilir. Büyük boyutlu, yüzeyi düzgün olmayan, hızla değişiklik gösteren benler sıklıkla en erken dönemde çıkartılmalıdır. Takip, ömür boyu devam etmelidir.