• Telefon

  +90 538 090 87 65 +90 312 284 02 04
 • E-posta

  tulinklinik@gmail.com
 • Adres

  Neorama İş Merkezi, Yaşam Caddesi, Adalet Sok. 13/A, Kat: 10, Daire No: 49, Sögütözü/Ankara
 1. Güleç AT, Karaduman A, Atakan N. BCG aşılaması sonrasında gelişen lupus vulgaris. Diyaliz Transplantasyon ve Yanık 1997; 9: 11-13.
 2. Güleç AT, Seçkin D, Erdemli Tüzün J, Güz G. Kronik böbrek yetmezliğinde deri bulguları. T Klin J Dermatol 1998; 8: 94-97.
 3. Seçkin D, Demirhan B, Güleç AT, Arıkan Ü, Yücel E. Bir eozinofilik sellülit (Wells sendromu) olgusu. T Klin J Dermatol 1999; 9: 90-94.           
 4. Seçkin D, Tekin İ, Güleç AT. Balanitis xerotica obliterans: a case report. T Klin J Dermatol 1999; 9: 164-166.
 5. Sarıfakıoğlu E, Güleç AT, Seçkin D. Pitted keratolizis: olgu sunumu. Türkderm 2000; 34: 242-244.
 6. Güleç AT, Seçkin D, Tarhan NÇ, Bilezikçi B, Sarıfakıoğlu E. Morfea tedavisinde yeni bir seçenek: topikal kalsipotriol. T Klin J Dermatol 2001; 12: 24-29.
 7. Güleç AT, Sarıfakıoğlu E, Seçkin D. Ksantoma disseminatum (Montgomery sendromu): olgu sunumu. T Klin J Dermatol 2001; 11: 223-226.
 8. Güleç AT, Seçkin D, Özdemir H, Demirhan B. The role of mast cells and Langerhans cells in basal cell carcinoma. Turk J Dermatopathol 2001; 10: 61-66.
 9. Güleç AT. Atopik dermatitin tanı ve tedavisi. İlaç ve tedavi dergisi 2001; 14: 147-152.
 10. Saray Y, Güleç AT. Hiperhidrozis ve tedavisi; tedavide yeni bir seçenek, Botulinum toksin A. İlaç ve tedavi dergisi 2001; 14: 207-214.
 11. Sarıfakıoğlu E, Güleç AT, Seçkin D. Penisiline bağlı olarak gelişen akut jeneralize ekzantematöz püstülozis: olgu sunumu. Türkderm 2002; 36: 213-216.
 12. Güleç AT, Akan T. Androgenetik alopesili erkek hastalarda hormonal parametreler. T Klin J Dermatol 2002; 12: 189-192.
 13. Güleç AT, Seçkin D. False-positive Borrelia burgdorferi serology in erythema induratum of Bazin. J Ankara Med School 2002; 24: 143-148.
 14. Borman H, Güleç AT, Maral T, Bilezikçi B. Kronik böbrek yetmezliğine eşlik eden bir elastozis perforans serpinginoza olgusu. Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg 2002; 10: 64-66.
 15. Güleç AT, Saray Y. Moleküler biyolojik tetkikler ve dermatoloji. Lepra mecmuası 2002; 33, 22-30.
 16. Saray Y, Güleç AT. Botulinum ekzotoksin A’nın kırışıklık tedavisinde kozmetik amaçlı kullanımı ve uygulama teknikleri. T Klin J Dermatol 2003; 13: 237-243.
 17. Güleç AT, Seçkin D, Demirhan B. A case of bronchial mucoepidermoid carcinoma with cutaneous metastases: low-grade histology but aggressive behaviour. J Ankara Med School 2003; 25: 41-46.
 18. Güleç AT, Seçkin D, Demirhan B. O’Brien’s actinic granuloma: a case report. Turk J Dermatopathol 2003; 10: 112-116.
 19. Durusoy Ç, Güleç AT. Dermatolojide non-steroid antiinflamatuvar ilaç kullanımı. Dermatose 2004; 4: 186-19
 20. Saray Y, Güleç AT, Alopesi areatada tırnak bulguları: kontrol gruplu çalışma. T Klin J Dermatol 2004; 14: 61-65.         
 21. Saray Y, Güleç AT, Seçkin D. Liken planus pigmentozus: dört olgu sunumu. T Klin J Dermatol 2004; 14: 222-226.
 22. Baba M, Kapdağlı S, Güleç AT, Seçkin D. Hepatit B taşıyıcısı olan bir hastada gelişen Jadassohn-Pelizzari tipi primer anetoderma. T Klin J Dermatol 2005; 15: 38-41.
 23. Saray Y, Güleç AT. Variköz venler ve skleroterapi. Dermatose 2005; 1: 27-33.
 24. Özcan ND, Güleç AT. Hiperhidroz ve tedavisi. T Klin J Dermatol 2005; 15: 96-104.
 25. Demirhan B, Güleç AT, Bilezikçi B, Celasun B. Yüzeyel nevüs eksizyonundan sonra gelişen psödomelanom: olgu sunumu, literatürün gözden geçirilmesi. Türk Patoloji Dergisi 2007; 23: 169-17
 26. Şenel E, Güleç AT. Mavi nevüs ve dermal nevüs bileşenleri içeren kombine nevüs olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. T Klin J Dermatol 2008; 18: 123-126.
 27. Üstüner P, Ada S, Güleç AT, Arıkan Ü. Anüler elastolitik dev hücreli granülom: bir olgu sunumu. Türk Dermatoloji Dergisi 2008; 4: 121-125
 28. Özcan D, Güleç AT. İmmün yetmezliği olan hastalarda yüzeyel ve derin mantar enfeksiyonlarının özellikleri. T Klin J Dermatol 2008; 1: 30-37
 29. Şenel E, Güleç AT. İntralezyonel kortikosteroid tedavisine iyi yanıt veren Melkersson-Rosenthal sendromu; olgu sunumu. Türk Dermatoloji Dergisi 2009; 3: 16-18.
 30. Simin Ada, Ülkü Aşkın, Güleç AT, Deniz Seçkin. Alerjik kontakt dermatit tanısıyla deri yama testi yapılan 775 hastanın sonuçları. Türkderm 2010; 44(4): 187-192.
 31. Çiçek Durusoy, Güleç AT, Elif Durukan, Coşkun Bakar. Dermatoloji polikliniğine başvuran akne vulgaris ve melasma hastalarında tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı: Anket çalışması. Turk J Dermatol 2010; 4: 14-7.
 32. Özcan D, Güleç AT. Hiperhidroz ve Tedavisi: Palmoplantar hiperhidroz tedavisinde güvenli ve etkili bir seçenek: İyontoforez. Türk Dermatoloji Dergisi 2011; 5(1): 5-11.
 33. Özcan D, Güleç AT. Two diseases with paraneoplastic characteristics: Dermatomyositis and multicentric reticulohistiocytosis. Türkderm 2013; 47 (Supp: 2), 90-9
 34. P Üstüner, S Ada, Güleç AT. Ö. Özen. Ürtikerya Pigmentozayı Taklit Eden Bir İnfantil Nodüler Uyuz Olgusu. Dermatoz 2013; 4(1): 17-20.
 35. Güleç AT. Alopesilerde trikoskopi. Türkderm 2014; 48: 19-23.
 36. P Üstüner, Güleç AT. M Demirbilek. Hafif-Orta Şiddetli Akne Vulgaris Tedavisinde %1 Nadifloksasin Krem ile %4 Eritromisin Jelin Klinik ve Bakteriyolojik Olarak Değerlendirilmesi: Randomize Bir Çalışma. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2015; 35 (2), 97-105.
 37. D Özcan, D Seçkin, Güleç AT, Ö Özen. Liken planopilaris: 25 olguda demografik, klinik ve histopatolojik özellikler ile tedavi sonuçları. Türkderm 2015;49: 246-52.
 38. Köse ÖK, Güleç AT. Onikomikoz tanı ve tedavisi. Türkiye Klinikleri Journal of Dermatology Special Topics 2016; 9(13):16-9.
 39. Köse ÖK, Güleç AT. Alopesi areatalı hastalarda el dermoskopu kullanarak tedaviye yanıtın değerlendirilmesi. Türk Dermatoloji Dergisi 2018; 12 (3): 143-48.
 40. Vural AT, Güleç AT. Rozase Ayırıcı Tanısında Demodikosis. Türkiye Klinikleri Kozmetik Dermatoloji-Özel Konular 2018;11(1): 14-8.